FRIDHEM är ett skyddat boende som tar emot våldsutsatta kvinnor från 21 år med eller utan barn. Verksamheten är bemannad dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende. Villa Fridhem tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk.

På Fridhem arbetar utbildad och erfaren personal som har flera års dokumenterade kunskaper i arbetet med kvinnor och barn som är och har varit utsatta för våld och förtryck. Boendet består både av smålägenheter och gruppboende. Möjlighet finns att ta emot husdjur.

Vid behov har vi möjlighet att erbjuda hämtning och transport till Fridhem. Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och tar emot dygnet runt!