Vid risk för allvarliga missförhållanden eller missförhållande har huvudmannen en skyldighet att utreda händelsen enligt Lex Sarah eller Lex Maria. Utbildningen syftar till att utbilda interna utredare som i det egna företaget grundligt kan utreda och identifiera brister samt förbättringsområden. Utbildningen ingår i Neptuna Omsorgs fortbildning för personal men är även öppen för externa deltagare.

Anmäl dej till utbildningen med namn, email samt ditt mobilnummer via mail: info@neptunaomsorg.se