Vår personal har lång erfarenhet inom den sociala sektorn, psykosocialt arbete, juridik och medicin och innehar specialistkompetenser inom en rad områden.

Vi erbjuder därför en rad utbildningar till personal inom socialtjänst, hälsosjukvård samt hvb/boendepersonal.