Säkerhetsplanering, säkerhetsresonemang och utvecklande säkerhetstänk påbörjas och arbetas med från dag ett och fortlöper under hela vistelsen. Boendena har skalskydd i form av lås, larm, insynsskydd m.m. Det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder. Den boende måste vara en samarbetspartner i sin egen säkerhet vilket innebär att: ej röja vistelseadress till någon, stänga av sociala medier såsom Facebook mfl. ,byta telefon/telefonnummer, adressändra, ansöka om sekretessmarkering, delta i regelbundna säkerhetssamtal.

En hot- och riskbedömning utförs på boendet samt en genomförandeplan. I samråd med socialtjänsten ska personer som bor på Fridhem och Fridagården tillsammans med personal sätta upp mål, delmål, identifiera primära och långsiktiga behov av stöd, vård och/eller behandling. I genomförandeplanen beskrivs vad som ska göras, vem som ska göra det och vem som har ansvaret. Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömning som föreligger uppdateras ständigt då ny information tillkommer och hotbilden förändras.