De boende erbjuds efter önskemål och förmåga, att starta igång med olika aktiviteter, stödsamtal och hjälp med olika myndighetskontakter. Fokus ligger på social samvaro med en meningsfull vardag, hälsa, fysisk- och psykisk träning och en början till att planera framtiden.

Boende erbjuds även att delta i vårt hälso- och idrottskoncept som handlar om att individen ska stärkas fysiskt och mentalt och därmed få möjlighet att öka sin självkänsla och få en bättre förståelse för sig själv. När den skyddssökande har en stabil grund att stå på och har funnit trygghet i sig själv blir det aktuellt att tillsammans med personal börja förbereda och bygga för ett liv efter Fridhem. Under utslussningen erbjuds en fortlöpande kontakt efter individens önskemål och i samråd med socialtjänsten.

Målet är att alla individer ska få ett självständigt liv fritt från våld och förtryck!