Neptuna Omsorg erbjuder konsulentstödda jour och familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av socialtjänsten.

Familjehemmen finns i mellersta och Norra Sverige. Vi arbetar med noggrant utvalda och grundligt utredda familjer.

Familjehemmen får grundutbildning, fortbildning, handledning och fortlöpande stöd av våra konsulenter, handledare och utbildare.

Våra konsulenter har socionomutbildning med varierande påbyggnadsutbildningar. Samtliga konsulenter har gedigen erfarenhet av bland annat arbete inom socialtjänst och familjehemsvård. De erbjuder familjehemmen kontinuerlig utbildning, handledning och tillgänglighet av mycket hög grad.

Vårt huvudkontor ligger i Gävle men konsulenterna utgår från sitt geografiska arbetsområde för att kunna erbjuda familjehemmen bästa stöd på hemmaplan.