Neptuna Omsorg bedriver Individ och familjeomsorg i form av skyddat boende, jour- och familjehem, socionombemanning samt utrednings- och utbildningsverksamhet. Vi bedriver verksamheter huvudsakligen  i mellersta och norra Sverige.

Neptuna Omsorg har ca 12 medarbetare (jan 2018). Neptuna Omsorg tillämpar ett verksamhetsnära ledarskap vilket innebär att alla ledare är väl förankrade i verksamheten och arbetar själva operativt i densamma.

Neptuna Omsorgs medarbetare är välutbildade och har stor erfarenhet av våra olika målgrupper och verksamhetsområden. De flesta har en akademisk eller någon annan form av eftergymnasial utbildning. Hos oss finns  bl.a. följande kompetenser representerade:

  • Socionom
  • Beteendevetare
  • Pedagog
  • Förskollärare
  • Lärare
  • Hälsopedagog
  • Tolk
  • Undersköterska eller motsvarande

Neptuna Omsorg  är medlem i Svenskt Näringsliv samt Almega vårdföretagarna och följer därmed kollektivavtalet för Bransch E – Vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet. Det innebär bland annat att vi har tjänstepension (ITP) samt andra avtalsförsäkringar såsom Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) samt omställningsavtal för samtliga anställda.