Neptuna Omsorgs skyddade boenden FRIDHEM och FRIDAGÅRDEN tar emot våldsutsatta kvinnor från hela landet med eller utan medföljande barn.

Verksamheterna har tillgång till personal dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende.

På våra boenden arbetar kvalificerade boendestödjare. Personalen har spetskompetens inom familjevåld, missbruk, stöd till barn som bevittnat våld och personsäkerhet.

Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och använder oss av individuella genomförandeplaner utefter uppdragsgivarens vårdplan för att tillgodose varje våldsutsatt persons behov av stöd och hjälp.

Vi har personal certifierade att utföra riskbedömningar enl. FREDA, SARAH och PATRIARK. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.

Våra boenden bygger på principen om självhushåll och består dels av lägenheter och dels av gruppboende där man delar på gemensamma utrymmen så som kök, vardagsrum och badrum.  Det finns även möjlighet att ta med husdjur.

Varje placerad våldsutsatt person blir tilldelad en kontaktperson vars uppgift är att följa upp den våldsutsattas mående, säkerhet, stöd och hjälpbehov samt gemensamt med den placerade planera framåt i veckosamtal.

Våra boenden är utrustade med skalskydd, men det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder. Den boende måste vara en samarbetspartner i sin egen säkerhet vilket innebär att:

  • Ej röja vistelseadress till någon
  • Begränsning av sociala medier
  • Byta telefon/telefonnummer
  • Adressändra
  • Ansöka om sekretessmarkering