Vad är ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Hur påverkar min dokumentation verksamhetens kvalité? Vad skall jag dokumentera? Varför är det så viktigt? Under utbildningsdagen går vi igenom ovanstående frågor samt behandlar personalens ansvar att delta i kvalitetsarbetet. Utbildningen ingår i Neptuna Omsorgs introduktionsutbildning för samtlig personal men är även öppen för externa deltagare.

Anmäl dej till utbildningen med namn, email samt mobilnr via mail: info@neptunaomsorg.se