DAX ATT ANMÄLA SIG TILL VÅRENS UTBILDNING FÖR JOUR – & FAMILJEHEM!
Är du jour- & familjehem?, eller funderar du på att bli? Just nu söker vi jour och familjehem. Ta chansen att gå grundutbildning hos oss inför kommande uppdrag. Att vara jour- eller familjehem är en utmanande och viktig uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Neptuna Omsorg jour- och familj söker ständigt nya jour och familjehem. Hos oss får du utbildning, handledning samt stöd dygnet runt.
Socialstyrelsen har tagit fram utbildningen som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och familjehem. Teoretiska kunskaper varvas med praktiska övningar samt konkreta råd och tips. Tillfälle ges till diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra familjehem och med kursledarna. Utgångspunkten är att båda två från ett hushåll deltar vid samtliga kurstillfällen.
Utbildningen Ett hem att växa i sträcker sig över 24 timmar (6 x 4 tim) och har följande innehåll:
• Familjehemsvården och barnen
• Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
• Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
• Att hantera kriser, separationer och svåra upplevelser
• Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
• Barns hälsa och skolgång
• Samspel och gränssättning
• Vardagen i familjehemmet
Utbildningsledare:
Matilda Lindström, familjehemskonsulent
Målgrupp: Denna grundutbildning vänder sig främst till blivande och nyblivna familjehem/jourhem, men utbildningen kan också vara
värdefull för dem som har hunnit skaffa sig lite erfarenhet.
Tid: Utbildningen sträcker sig över två helger Lördag-Söndag à 12 timmar
30-31/3 samt 4-5/5 2019 kl. 9-15.
Plats: Neptuna Omsorgs kurslokal, Liljevägen 3, Gävle
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för och jour och familjehem med pågåendeplacering eller under utredning hos Neptuna Omsorg.
Övriga deltagare: 4 300 kr inklusive moms /per deltagare
Övrigt: Deltagarna får ”Ett hem att växa i –familjehemmets bok”.
Fika och Lunch ingår
Anmälan: Görs på e-post till: matilda@neptunaomsorg.se
Sista anmälningsdag är 2019-03-01
I anmälan anges: deltagarnas namn, adress och telefonnr
samt faktureringsadress.
Deltagarantalet är begränsat. Varm välkommen med din anmälan
Bekräftelse på deltagande kommer att skickas till familjen senast en vecka innan kursstart.
Information: För ytterligare upplysningar kontakta Matilda Lindström
tfn 070-3660817