Under utbildningen Hot och våld på arbetsplatsen går vi igenom arbetsgivarens arbetstagares skyldigheter och ansvar vid  hot och våldssituationer. Förhållningssätt och nödvärn berörs samt personals möjligheter att fysiskt hindra annan person att skada sig själv eller andra. Utbildningen ingår i Neptuna Omsorgs utbildning för samtlig personal men är även öppen för externa deltagare.

Anmäl dej till utbildningen med namn, email samt ditt mobilnummer via mail: info@neptunaomsorg.se