På vår HLR utbildning som tar sex timmar får deltagarna lära sig att utföra hjärt-lungräddning (HLR) med god kvalitet, kontrollerna som görs för att ta reda på om det är ett hjärtstopp, lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge, använda en hjärtstartare på ett säkert sätt och till sist även lära sig tekniken för att hjälpa någon som har satt i halsen. På våra HLR utbildningar har alla varsin HLR docka att träna på. Det skapar möjlighet till att alla ska få den mängd träning som är så viktig för att ta till sig och behålla kunskaperna under en längre tid. Utbildningen ingår i Neptuna Omsorgs utbildning för samtlig personal men är även öppen för externa deltagare.

För mer information samt bokning av utbildning och instruktör kontakta oss på telefon 070-3660817 eller på info@neptunaomsorg.se