Det är belagt att barn som bevittnat våld kan få bestående känslomässiga men om man inte sätter in rätt insatser för både barn och förälder. När en vuxen våldsutsatt med barn placeras i vårt boende har vi därför stort fokus på barnet och föräldraskapet. Vi vill att barnen ska känna sig viktiga, sedda och trygga och därför ger vi barnen en egen separat introduktion och möjlighet till enskilda stödsamtal.

Vi samverkar gärna med handläggare avseende underlag till utredningen om barnens behov. Boendet erbjuder samtalsstöd till såväl den våldsutsatta vuxne som till medföljande barn samt pedagogisk barnverksamhet. Boendet ska stimulera till lek, lust och kreativitet hos barnen. Boendets fysiska miljö är anpassad för barn och ungdomar, det finns lekrum, datarum, samtalsrum och stor trädgård med möjligheter till lek och uteaktiviteter. Alla de aktiviteter som vi erbjuder för vuxna finns anpassade för barn. Alla barn erbjuds skola och barnomsorg. De barn som av säkerhetsskäl inte har möjlighet att vara i skola eller förskola får hemundervisning och läxhjälp eller riktade pedagogiska insatser på boendet. Vid behov sker även samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.