Hur tar vi tillvara erfarenheter i våra verksamheter? Hur säkerställer vi att verksamheten arbetar utifrån fastställda riktlinjer och rutiner? Hur gör vi för att mäta förbättringsarbetet? När är risken för att oönskade händelser inträffar hög och vilken beredskap har vi för det som kan inträffa? Hur vet vi att vår arbetsmiljö är tillfredställande? Utbildningen går igenom hur man kan arbeta med systematiskt med avvikelsehantering och riskbedömningar både ur ett verksamhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. Utbildningen ingår i Neptuna Omsorgs introduktionsutbildning för samtlig personal men är även öppen för externa deltagare.

Anmäl dej till utbildningen med namn, email samt ditt mobilnummer via mail: info@neptunaomsorg.se